Pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA TEKAŠKI FORUM

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin/storitev spletnih strani portala tekaskiforum.net. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija ni možna, prav tako pa vam odsvetujemo uporabo, pregledovanje oz branje vsebin/storitev na portalu.

SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala tekaskiforum.net. se nanaša na pogoje uporabe vsebin/storitev na spletnih straneh portala tekaskiforum.net, ter predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki (registrirani in neregistrirani) spletne strani portala tekaskiforum.net.

Ponudnik spletnih strani portala tekaskiforum.net. si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal tekaskiforum.net neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal tekaskiforum.net., lahko občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku. Se pa bomo potrudili po najboljših močeh, da vas o morebitnih spremembah obvestimo, bilo pa bi dobro, da tudi sami redno pregledujete ta dokument, saj vaša uporaba “tekaskiforum.net” po spremembah pomeni, da se uradno strinjate z vsemi popravki in nadgradnjami.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti nihče, ki je sodeloval pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Povezave, dostopne na strani portala tekaskiforum.net., so postavljene, da olajšajo uporabo strani uporabnikom. Ponudnik., ne odgovarja za vsebino povezav. Vse povezave uporabljate na svojo lastno odgovornost. Ponudnik, ne jamči točnosti, popolnosti ali varnosti podatkov na spletnih straneh, dostopnih po internetu, in ne predstavlja ali kakorkoli oskrbuje katerekoli od strani, ki so dostopne po internetu. Odgovornost uporabnika portala tekaskiforum.net je da poskrbi za primerno zaščito proti virusom in si zagotovi primerno kompatibilno programsko opremo.

DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala tekaskiforum.net je Karmen Jakob Logar, Sojerjeva 6a, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala tekaskiforum.net in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

OPIS SPLETNE STRANI PORTALA TEKAŠKIFORUM.NET

Tekaškiforum.net je portal namenjen rekreativcev, ki so jim športne aktivnsti kot so tek, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo, triatlon, orientacija, tek na smučeh, adventure racing, trekking in še marsikaj v velik užitek in se zavedajo pomena rekreacije in zdravega načina življenja.

Vsebine na portalu (novice, članki, forum…) lahko berejo vsi uporabniki brez potrebe po registraciji, za objavo sporočil na forumu, debat v klepetalnici, vpisom na lestvice pa morate biti registirani uporabnik foruma (brezplačno).

Na forumu si uporabniki med seboj delijo mnenja, vprašanja, težave, odgovore, nasvete,… na podanih področjih, lahko pa tudi začnejo čisto svojo temo ali odgovarjajo na teme ostalih uporabnikov.

PRAVILA FORUMA

 1. Prepiranje
  • prepovedana je uporaba kletvic
  • prepovedano je žaljenje in zmerjanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb, ki jih ni prisotnih na forumu- prepovedana je tudi spolna, narodna, rasna in verska nestrpnost
 2. Oglaševanje
   strogo je prepovedano vsako oglaševanje komercialne narave, le to se obračuna po ceniku oglaševanja na portalu oziroma po dogovoru z marketing oddelkom. Ponujanje lastnih storitev ali prodaja izdelkov članom preko privatnih sporočil se prav tako smatra kot nedovoljeno oglaševanje. Za vsako oglaševanje se dobi najprej opozorilo, za večje kršitve pa odstranitev teme oz uporabnika iz foruma!Za male oglase s strani fizičnih oseb – uporabnikov foruma je na voljo področje mali oglasi. Privabljanje uporabnikov v t.i. internetne “piramide” je prepovedano!
 3. Nepravilna objava
  • pred samim pisanjem mora uporabnik poskrbeti za to, da bo njegova debata v pravem področju, naslov debate pa naj bo čimbolj točen in opisen, kajti čez nekaj mesecev boš lahko iskal prav svojo debato in jo tako lažje našel.- prazno pametovanje (off-topic) ni zaželjeno, za take debate je primerna Klepetalnica.- skrenjanje s teme ni zaželjeno, razen če se član v debati vnaprej ne opraviči za oziroma poda argument za to
  • prepovedana je pretirana uporaba velikih črk (kričanje).- prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali postavljanje tem.- prepovedano je objavljanje in iskanje pornografskih vsebin ter povezav do njih.- prepovedano je objavljanje in iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.
 4. Uporabniška imena
  • prepovedano je uporabljati več uporabniških imen. Če pred kreacijo novega uporabniškega imena ni obveščen nekdo izmed adminov, se vsa uporabniška imena pobrišejo oz. zaklenejo- uporabniško ime ne sme vsebovati kletvic ali ostalih imen, ki so moralno ali avtorsko sporna
 5. Sankcije
   Sankcije za kršitve pravil so:
 • zaklep teme;
 • brisanje odgovora, komentarja ali teme;
 • popravljanje odgovora;
 • začasna omejitev komentiranja, postavljanja tem in dajanja odgovorov.
 • trajna omejitev oziroma izbris uporabnika

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in javno objavo svojih vsebin na portalu tekaskiforum.net dovoljuje ponudniku portala javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti ponudnika in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebino ponudnik , ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala, niso kršene avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

ZAVRNITEV ODGOVORNOST

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala, katere avtorji so uporabniki portala.
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerne vsebine.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Za namen registracije mora uporabnik vpisati unikatno uporabniško ime, osebno geslo za vpisovanje (nadalje navedeno kot ” geslo”) in veljaven osebni e-mail naslov (nadalje navedeno kot “e-mail”).

Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji, potrdi da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji in daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Ponudnik zbira naslednje podatke o registriranem uporabniku:

 • IP naslov
 • uporabniško ime (vzdevek)
 • naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo;
 • podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil;

Uporabnik sam v svojem profilu določi, kateri podatki razen uporabniškega imena so lahko javno vidni in kateri ne.

Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Portal tekaskiforum.net uporablja določene nujno potrebne piškotke, da si zapomni vašo prijavo, olajša vnos komentarjev in podobno. Teh podatkov ne uporabljamo za noben drug namen in ne delimo z nikomer.

Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na http://www.tekaskiforum.net/piskotki.

Ponudnik bo podatke, pridobljene od registriranih uporabnikov spletne strani portala tekaskiforum.net, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

 • vodenje baze registriranih uporabnikov z namenom administracije foruma, klepetalnice in lestvic (omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
 • pošiljanje sistemskih e- sporočil in e- TF novice ( v primeru da je uporabnik na njih prijavljen – uporabnik se lahko prijavi/odjavi na njih v svojem profilu oziroma na povezavo Odjava v e- novicah).

KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani portala tekaskiforum.net.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov urednik@tekaskiforum.net ali pisno na naslov Tekaškiforum, Sojerjeva 6a, 1000 Ljubljana

SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Bo pa poskušal vse spremembe ažurno javno objaviti na straneh poratala. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Login

Lost your password?