Moderator: ziga

#252016
R A Z P I S
Z a 8 . k o l e s a r s k i m a r a t o n
K R A N J – J E Z E R S K O
» 7 . M E M O R I A L M i r k a K r a k e r j a «
V S K LO P U P R I R E D I T E V » S LO V E N I J A K O L E S A R I «
N e d e l j a , 1 5 . m a j 2 0 1 1
Leto je naokoli in ponovno Vas vabimo na že tradicionalno množično kolesarsko prireditev kolesarski maraton KRANJ – JEZERSKO, Memorial Mirka Krakerja.
Tudi letos organizatorja prireditve, Kolesarski klub Sava Kranj in Zavod za turizem Kranj, pripravljata kolesarski maraton, namenjen tako rekreativcem in družinam, kot tudi aktivnim športnikom
z namenom aktivnega preživljanja prostega časa in druženja.
Start letošnjega maratona bo v nedeljo, 15. maja s startom ob 11. uri pred Mercator centrom Kranj Primskovo, pot pa bo kolesarje vodila skozi Šenčur in Visoko, mimo Preddvora, po
dolini Kokre do cilja pri Kazini na Zgornjem Jezerskem.
ORGANIZATORJA
Kolesarki klub SAVA KRANJ in Zavod za turizem Kranj.
TRASA MARATONA
Kranj (Mercator center Kranj Primskovo) – Šenčur – Visoko – Preddvor – Zg. Jezersko (Kazina). Skupna dolžina je 30,5 km.
ŠTART
Mercator center Kranj Primskovo ob 11:00 uri.
CILJ
Planšarsko jezero na Zgornjem Jezerskem.
PRIJAVE
> PREDPRIJAVE:
• Na naslov: Kolesarski klub SAVA KRANJ, Škofjeloška cesta 14, 4000 KRANJ; fax: 04 231 21 78; E-naslov: kksava@siol.net.
• Osebno v prostorih Kolesarskega kluba SAVA KRANJ, Škofjeloška cesta 14, 4000 KRANJ
• Osebno v prostorih Zavoda za turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 KRANJ
Najpozneje do petka, 13. maja 2011, do 12:00 ure. Kasnejših pred prijav ne bomo upoštevali!
> PRIJAVE:
- Na dan prireditve od 8:00 ure do 10:00 ure na startu pred Mercator centrom Kranj Primskovo .
ŠTARTNINA
• V pred prijavah startnina znaša 15 € in jo lahko nakažete na TRR – KK Sava Kranj, št. 07000 – 0000538149,.odprt pri Gorenjski Banki d.d., Kranj, obvezno navedite sklic 001 2011 (najkasneje
do petka, 13. maja 2011, do 12:00 ure).
• Na dan prireditve startnina znaša 20 € in jo boste plačali ob prijavi.
• Za imetnike Olimpijske kartice in člane Kolesarskega kluba Sava Kranj je startnina 15 €.
• V primeru skupinske prijave (najmanj 10 udeležencev), je udeležba dveh brezplačna.
NAGRADE
S spominskimi nagradami in pokali bodo nagrajeni:
• Najstarejši in najstarejša udeleženka
• Najmlajši in najmlajša udeleženka
• Najštevilčnejša družina
• Klub oz. skupina z največ prijavljenimi člani
OSTALE NAGRADE
Vsi udeleženci bodo prejeli praktično nagrado in nagrado sponzorjev ter medaljo, na cilju pa malico.
SPLOŠNE DOLOČBE
Maraton se bo odvijal pod mobilno zaporo prometa, zato morajo vsi udeleženci voziti v skladu s cestno prometnimi predpisi. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja
za škodo, ki si jo udeleženci povzročijo med seboj ali proti tretjim osebam. Maraton ni tekmovalnega značaja.
REZERVNI DATUM
V primeru slabega vremena bo maraton pod enakimi pogoji prestavljen na poznejši datum, in sicer nedeljo, 22. maja 2011, kar bo objavljeno v medijih.
V Kranju, 11.04.2011 Organizacijski odbor

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA