področje za vaše verbalne izlete. uživajte ...

Moderatorji: pegaz, Staša

#333581
Moje ime je Mitja Palčič in sem študent magistrskega študijskega programa na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Zaposlen sem na Policijski upravi Koper. Poklicno delujem na področju prometne varnosti, s katero se tako ali drugače soočam že več kot dvajset let. Pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Podbregarja in somentorice mag. Jerneje Šifrer pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Management ob izrednih dogodkih na avtocesti.

Naloga je vezana na področje prometne varnosti, s poudarkom na prometni ureditvi in prometni signalizaciji ob izrednih dogodkih na avtocestah. Cilj empirično-raziskovalnega dela magistrske naloge je ugotoviti, ali sta trenutna (veljavna) prometna ureditev in prometna signalizacija ob izrednih dogodkih na avtocesti ustrezni. Poleg tega pa predstavljam predlog postavitve nove prometne ureditve in prometne signalizacije. Zanima me, ali bi bili za občo javnost in strokovnjake s področja prometne varnosti nova ureditev in nova signalizacija bolj razumljivi in kot taki tudi bolj sprejemljivi za vse subjekte prometno-varnostne politike v naši državi. Novost v predlagani prometni ureditvi bi bila izraba odstavnega pasu, ki v trenutni ureditvi kot tak ostaja neizkoriščen. Cilj magistrske naloge je izboljšati pretočnost prometa na avtocestnem križu v naši državi.

Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali dobrih deset minut. Prosim, da vprašanja temeljito preberete in na njih odgovorite iskreno. Kot izvajalec raziskave Vam zagotavljam anonimnost, vsi podatki pa bodo obravnavani zaupno in analizirani v agregirani obliki. Podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v raziskovalne namene.

V kolikor bi vas rezultati raziskave zanimali, mi željo lahko sporočite na elektronski naslov promet.palcic@gmail.com ali pa si kasneje ogledate moje magistrsko delo, ki bo zaključeno predvidoma do marca leta 2015. Za vaše sodelovanje se vam v naprej najlepše zahvaljujem.

https://www.1ka.si/a/45667

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA