Prostor za debato o teku, tekačih, željah, upih, občutkih, vzpodbudi, nasvetih, ... karkoli vam pade na pamet ob in o teku - povejte, vprašajte, razpišite se ...
#33118
Pa malce pobrskajmo po pravilih za cestne teke.
Kako izgledajo pravilno izvedenei cestni teki.Seveda tisti, ki se jim gre za čimvečjo kvaliteto.To so pač cestni teki, ki potem lahko kandidirajo za državno prvenstvo ali mogoče svetovno.To so prevedana pravila po IAAF.

240. člen
1. Standardne dolžine tekov za moške in ženske so:
15km, 20km, polmaraton ( 21,098 km ), 25km, 30km, maraton ( 42,195 km ), 100km in štafete na cestah.

Opomba 1: Za štafetne teke na maratonski razdalji se priporoča krožna proga na cesti, z dolžino nad 5km, s predlaganami menjavami na 5km, 10km, 5km, 10km, 5km in 7,195km

Za štafetne v mladinski kategoriji se priporoča polovična maratonska razdalja z menjavami na 5km, 5km, 5km in 6,098km.

Opomba 2: Priporoča, se da se cestna tekmovanja izvedejo v aprilu ali maju oziroma v mesecih od septembra do vključno decembra.


2. Tekmovanje je treba izvesti na cestah s trdo podlago, če promet ali druge okoliščine tega ne dopuščajo, se izvedejo na pravilno označeni kolesarski stezi ali pešpoti ob cesti, ne pa na mehkih terenih kot so travniki in podobno.Štart in cilj sta lahko na atletskem stadionu.

Opomba: Priporoča se, naj zračna črta od štarta do cilja na standardnih razdaljah ne presegajo 30% celotne dolžine proge.

3. Na tekmovanjih, kjer se teče po cestah, se meri dolžina proge po nakrajši možni smeri, po kateri bo lahko tekel tekmovalec na delu ceste, ki je uradno določena za tekmovanje.
Na vseh večjih mednarodnih tekmovanjih in kjer je možno, se mora izmerjena črta označiti vzdolž celotne proge z izrazito črto, ki je ni moč zamenjati s katerokoli drugo označbo na cestišču.
Dolžina proge ne sme biti krajša od uradne dolžine teka.
Na mednarodnih tekmovanjih, ki jih je odobrila IAAF, ne sme biti odstopanje izmerjene proge večje od 0,1% ( t.j. 42m pri maratonu ).
Dolžine proge mora biti vnaprej potrjena od uradno določenega merilca IAAF.

Opomba 1: Za meritve prog se priporoča metoda merjenja s kalibriranim kolesom.
Opomba 2: Da bi se pri ponovnih meritvah izognili ugotovitvam, da je bila proga krajša, se pri določanju dolžine priporoča vgradnja preventivnega količnika.Pri merjenju s kolesom je ta količnik 0.1%, kar pomeni da bo vsak kilometer izmerjene proe imel izmerjeno dolžino 1001meter.

Opomba 3: Če je določeno, da bodo deli proge na dan tekmovanja zaprti s premičnimi zaporami, kot so npr. stožci, ograje in podobno, mora biti njihovo mesto določeno ob meritvah.Dokumentacija o tem mora biti vključena v poročilo o meritvi.

Opomba 4: Na standardnih razdaljah naj spusti in vzponi od štarta do cilja ne bi bili višji od 1:1000 ali 1m na 1km.

4. Tekmovalcem naj se na celotni progi vidno označi pretečeno razdaljo v kilometrih.
5. Pri cestnih štafetah je treba označiti mesta menjav s 5cm široko belo črto preko ceste, ki določa razdaljo vsakega odseka.Enake črte naj se začrtajo 10m pred in 10m za srednjo črto predajnega prostora.Med tema črtama mora biti opravljena predaja.

6. a)Varnost:
Na vseh večjih tekmovanjih naj bodo ceste, kjer poteka tekmovanje, zaprte za ves motorni promet v vse smeri.
Proga mora biti obojestransko vidno označena s trakovi.Priporoča se, da je na eni strani proge pas v širini 1m, na zunanji strani ograjen z višjo ograjo ter pripravljen za uradne osebe in medije, ( obvezna prvenstvena tekmovanja ).Krožno območje proge, vključujoč štartni prostor s področjem za ogrevanje in prijavnico ter ciljni prostor mora biti ograjeno.

b) Zdravstvena služba
1. Pomoč, ki jo na tekmovanju nudi uradna oseba s pooblastilom organizacijskega odbora, se ne šteje za nedovoljeno pomoč.
2. Tekmovalec mora takoj prenehati s tekmovanjem, če to zahteva katerikoli član zdravstvenega osebja, ki ga je določil organizator.Uradno zdravstveno osebje mora imeti jasno razpoznaven znak na rokavu, oblačilu ali drugo značilno opremo.


Pijače, gobe in osvežilne postaje
7. a) Pri vseh cestnih tekih mora biti na štartu in na cilju na voljo voda in druge primerne osvežilne pijače.
b) Če vremenski pogoji ( vročina, soparnost ) to zahtevajo, naj bodo pri vseh disciplinah do 10km na vsaka 2 - 3km postavljene stojnice s pitno vodo ter z gobami in vodo za osvežitev.
c) Pri vseh disciplinah na 10km in več se postavijo osvežilne postaje na približno vsakem 5km.Dodatno se približno na sredini med dvema osvežilnima postajama ali celo pogosteje, če to zahtevajo vremenske razmere, postavijo stojnice s pitno vodo ter mokrimi gobami.

Okrepčila, ki jih pripravi sam organizator ali sami tekmovalci, morajo biti na voljo na postajah, kjer to želijo tekmovalci.Okrepčilo mora biti postavljeno tako, da je lahko dosegljivo ali pa ga tekmovalcem podajajo v roke za to določene oseba.
Tekmovalec, ki prejem osvežitev izven teh postaj, je lahko diskvalificiran.Osebni napitki, ki jih preskrbijo tekmovalci sami, se morajo hraniti pod nadzorom uradnih oseb, ki jih določi organizacijski odbor od trenutka, ko jih predajo atleti ali njihovi uradni predstavniki ( spremljevalci ) v hrambo.
8. V cestnih tekih lahko tekmovalec zapusti cesto ali progo z dovoljenjem in pod nadzorom sodnika, s pogojem, da pri tem ni skrajšal dolžine proge.
9. Na tekmovanjih, kjer nastopa večje število tekmovalcev, ki jih ni možno postaviti vse na štartno črto, se žreba štartna mesta tekmovalcev po ekipah, tako da je eden od tekmovalcev vsake ekipe postavljen na štartno črto na izžrebano mesto, ostali tekmovalci ekipe pa se postavijo za tekmovalcem svoje ekipe.
10. Uporaba premičnih sistemov za merjenje časa na cestnih tekmovanjih ( s čipi ) v skladu z 12.členom, točka 1f, g in h teh pravil je dovoljena:

a) če sistem ne zahteva kakršnegakoli posega tekmovalca v merilne naprave med tekmovanjem, na cilju ali na vmesnih ciljih ali s postopkom
, ki je povezan z rezultatom;
b) če lahko loči tekmovalce, katerih rezultati se razlikujejo samo za eno desetinko sekunde ( 0,1);
c) če teža čipa in ohišja, ki ga nosi tekmovalec na dresu, štartni številki ali obutvi ni omembe vredna;
d) če nobena merilna naprava, ki se uporablja na štartu, vzdolž proge ali na cilju ne predstavlja ovire za tekmovalce;
e) če je sistem, vključno z vsemi priključki in njihovimi deli ter vso tehnično specifikacijo potrdil tehnični delegat IAAF;
f) če se sistem vključi ob strelu s pištolo ali z odobreno štartno napravo;
g) če je določitev uradnega časa zmagovalca v skladu s 165.členom teh pravil
Opomba: Pri cestnih tekih in pri tekmovalni hoji bo veljal kot uradni čas tekmovalca čas, ki poteče od štartnega strela do prihoda tekmovalca na cilj.Toda, če atlet prestopi štartno črto po štartnem strelu, se njegov čas, ki poteče med štartom in ciljem in je atlet seznanjen z njim, ne šteje kot uradni čas.Vrstni red, v katerem pritečejo tekmovalci skozi cilj, je uradni vrstni red.
No toliko za danes.
So pa še zanimiva pravila:
KROS - TEK V NARAVI
in pa GORSKI TEKI.O teh pa kdaj drugič.
ČAO!
 drej
#33149
Zelo zanimivo, sem si skopiral dol, ampak to je šele 240. člen nekega pravilnika, ali lahko navedeš link do celotnega dokumenta? Meni bi bilo zanimivo tudi ostalo brat.
 drej
#33153
Hvala Ero, ampak ne vem če bom tu našel.

Mene zanima, kaj vse mora upoštevat organizator nekega splošnega teka, Lj. maratona npr., kako se merijo proge, glede reševalnih vozil, ali so okrepčevalnice normirane, ..., skratka ali obstaja nek pravilnik, da gre organizator po njegovih točkah, in če vse izpolni, mu živ bog ne more reči da je slabo pripravil/organiziral prireditev?
Uporabniški avatar
 ero
#33155
hja, to je točno to, kar se jaz že nekaj časa spravljam napisat, pa mi za zdaj še ni uspelo najti čas :(

itak pa so vse skupaj priporočila in ne zakon. razen seveda pri pravilniku AZS in na uradnih tekmovanjih AZS, kjer pravilnik postane zakon za izvajalca.

pri rekreativnih prireditvah pa sodeluješ na lastno odgovornost. pravilniki (in priporočila) so tu le v pomoč in oporo organizatorjem, da izvedejo čim bolj kakovostno in udeležencem prijazno prireditev...
Uporabniški avatar
 tomaz.zupancic
#33170
To je točno to kar je navedel Ero.Dejstvo je da so ta pravila napisana zato, da potem lahko delajo po nekih normativih, ki veljajo za celotno atletsko sfero po svetu.To so enotan pravila, ki veljajo povsod, kjer želijo narediti kolikor toliko vrhunsko tekmo.Tako potem nekateri ne morejo reči, aha to pa ni po tem in tem pravilu.Pravila so eno, zakon je pa drugo.Povsod na vsakem teku v bistvu tekač teče in se udeležuje na lastno odgovornost, to je dejstvo.Če pa ponekod pride do kakih komplikacij in jih recimo tekač potem toži.Pa je to predvsem zato, ker niso imeli zavarovano dirko pri kaki zavarovalnici v primeru kakih hujših poškodb, ali celo smrti.
Je pa neizpodbitno, da so to osnovan pravila, ki pa se jih lahko samo nadgrajujejo, in tekmo dvignejo že na višjo kvalitetno raven.
Pravzaprav gre potem tukaj za neko vrste udobja, ki ga ima tekač ko teče ali kakor koli drugače sodeluje na športni prireditvi.
Primer je recimo neki Pariški maraton ali svetovno prvenstvo v atletiki, kjer je tudi na sporedu maraton.Pa so pravila za vse enaka.Samo stvar je v tem, koliko okrepčevalnic in reševalcev bo organizator pripravil.To je pa že stvar posameznega organizatorja.Zaželjeno jih je recimo določeno število.Ampak nekateri hočejo tekmo dvigniti na višjo raven, in dodajo še kakega reševalca več in kako okrepčevalnico več, kot je v pravilnikih.Samo zato, da bi bila organizacija ja na čimvečjem nivoju, kvaliteti.Da na koncu ne bi bilo kakih pripomb, ki bi letele na organizatorje češ tega pa tega niso imeli čeprav piše v pravilniku IAAF.
Sam mislim, da je dobro da smo ljudje seznanjeni z vsemi pravili, ki obstajajo potem se pa vidi, ali jih kdo spoštuje ali ne.Ali se mu gre, da bo naslednje leto več tekačev ali ne.
Ja to sem prepisal iz PRAVILA ZA ATLETSKA TEKMOVANJA, ki smo jo dobili, ko sem opravljal licenco za atletskega sodnika.
Knjiga je kar zajetna.Ampak problem je da človek dobi največ iz samih izkušenj na sojenjih.Teh pa je zadnja leta vse manj.Saj kakor smo imeli prejšni teden sestanek v Kranju in smo ugotavljali, da je nekaterih tekem dejansko manj, kjer bi morali biti prisotni sodniki.Tako pač je.
Danes si probajo marsikateri nekako po svoje soditi in tekmo prirediti s čimmanjšimi stroški, to je dejstvo.
Ko si bom vzel čas pa bom še kaj napisal.
ČAO!
 drej
#33173
thanks, pa se da ta PRAVILA ZA ATLETSKA TEKMOVANJA, kje izposoditi, so morda kje na netu, obstaja kakšen avtor, da ob priložnosti vprašam v knjižnici?

Saj jaz tega ne sprašujem, da bi koga tožil. Samo zanimata me problematika in logistika tovrstnih prireditev, ker se mi zdi zelo zanimivo.
Uporabniški avatar
 tomaz.zupancic
#33176
Ja sicer nevem če se da dobiti v knjižnici.Mogoče bi se dalo dobiti na Fakulteti za šport, mislim da bi tam morali imeti.Če te bi pa res toliko interesiralo ti pa lahko posodim in si prefotokopiraš in boš imel potem res na razpolago vsa ta pravila.Čeprav se pravila tudi dopolnjujejo.No v tem pravilniku so predvsem pravila za vsa atletska tekmovanja, ki so priznana z strani IAAF.In na katerih prisostvujejo atletski sodniki, saj so le tako lahko priznani vsi svetovni rekordi ali pa ostali mednarodni rekordi.
Pri sojenju enostavno ne smeš poznati bližnjega.Pač tako je, treba je soditi pošteno in v dobro vsega športa, čeprav se dogajajo razne manipulacije in mahinacije povsod po svetu.Ampak, če bomo ljudje mislili in delali pozitivno v konceptu za dobro vsega športa, potem takih slučajev ne bi smelo biti veliko.Edino na tak način lahko zmanjšamo vpliv raznih špekulacij in goljufij.
Ti mi samo javi na ZS če bi te zanimala ta knjiga in se bova domenila kako in kaj ti jo dostavim.
ČAO!

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA